Redakční rada katalogu XI. Bienále užité grafiky Brno 1984

osoba, narození
Čipáková Jana,
Dohnalová Marie, 5. 8. 1950
Flejšar Josef, 28. 5. 1922
Halasová Dagmar, 9. 11. 1938
Holešovský Karel, 2. 3. 1934
Knozová Kusáková Helena, 9. 8. 1922
Křižanovská Emilie,
Noll Jindřich, 1. 9. 1946
Nováková Milada, 18. 7. 1937
Pospichalová Eliška,
Rajlich Jan, 10. 6. 1950
Sedlářová Jitka, 11. 1. 1942
Sylvestrová Marta, 18. 12. 1955
Zavadil Emil, 25. 10. 1936
Zavadilová Julie,