Lvíčata - Dětský pěvecký sbor Lauderovy školy v Praze

poznámka:
pod vedením Pavly Jahodové