Fotos

místo vzniku: České Budějovice (České Budějovice)
rok vzniku: 1963

poznámka:
Park kultury a odechu, Gottwaldova 2, České Budějovice

heslo:

Historie skupiny sahá do 60. let minulého století. FOTOS byl založen 19. června 1963, jako výběrové sdružení otevřené fotoamatérům z Českých Budějovic a okolí. U zrodu skupiny stáli Svatopluk Civiš, František Dvořák, vynikající fotograf a grafik, dodnes nedoceněná postava československé fotografie, Jaroslav Hecl, Jan Hampl, který byl i velice obětavým organizátorem fotografického života na jihu Čech. Dále Bohdan Marhoun, Jiří Sedláček, MUDr. Alois Timr, ke kterému se fotografové velmi často obraceli o radu a názor. A posledním zakládajícím členem FOTOSU byl Vladimír Gutwald, který se celých 51 let aktivně podílel na jeho činnosti. Členy skupiny později byli, či s ní volně spolupracovali i mnozí další fotografové. Z nejvýraznějších osobností jmenujme Josefa Ptáčka, Václava Reischla, Jaroslava Luzuma či Michala Tůmu. Sdružením prošla celá řada dalších fotografů, jejichž výčet by vydal na poměrně reprezentativní seznam jihočeských fotografů.

Asi nejvýrazněji se FOTOS prezentoval hned po svém vzniku, kdy začal organizovat Českobudějovický mapový okruh a získával ocenění na soutěžích. Snímky jeho členů se často objevovaly v odborných fotografických časopisech. V těchto letech se podařilo navázat kontakt s rakouskými fotografy. Činnost skupiny se velmi slibně rozvíjela. Ale přišel rok 1968 a všechno bylo jinak. S postupující normalizací let sedmdesátých se aktivity skupiny ocitly v útlumu. Výrazně o sobě FOTOS nechal slyšet v roce 1982, kdy se konalo několik bilančních výstav a v roce 1987, kdy zorganizoval výstavu rakouských fotoamatérů, kterou tehdy údajně vidělo 7.000 diváků.

Změny po roce 1989 přinesly úplně nové podmínky pro práci i nové problémy. Činnost skupiny se stala víceméně soukromou zálibou několika nadšenců. Přesto se FOTOSu podařilo postupem doby pokračovat v dalších aktivitách a v roce 2013 oslavil výstavou v Galerii Nahoře 50. výročí své činnosti. Ale objevil se nový a pro další činnost skupiny, fatální problém. Mladá fotografická generace, která by v padesátileté tradici fotografické skupiny pokračovala. A bohužel, jubilejní výstava v roce padesátého výročí skupiny, byla výstavou poslední. 

V roce 2014 FOTOS ukončil svoji činnost.


autor: Bohumila Maříková


zdroj: http://www.kinokotva.cz/klient-103/kino-31/stranka-977/informacia-2564