Pracovní architektonická skupina (PAS)

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1931