CIAM ČSR (Československá skupina Mezinárodních kongresů moderní architektury)

rok vzniku: 1929