Christopher Vinz: Prague Paintings

termín: 09/23 - 09/30
instituce: CEC Government Relations
typ výstavy: autorská

poznámka:
rok neuveden, nedohledán