What is Wrong With Oskar Dawicki?

typ výstavy: autorská
místo konání: Galéria kritikov Slovenskej sekcie AICA - Galeria Faica
termín: 2011/08/25 - 2011/10/22
doba konání (pozvánka): 2011/08/25 - 2011/10/22
poznámka:

What is Wrong With Oskar Dawicki?

osoba   narození
Dawicki Oskar   28. 7. 1971    

What is Wrong With Oskar Dawicki?

instituce, obec, adresa
Galéria kritikov Slovenskej sekcie AICA - Galeria Faica, _
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Bratislava (Bratislava), _

What is Wrong With Oskar Dawicki?

osoba   narození
Mirza Omar   10. 9. 1981    

What is Wrong With Oskar Dawicki?

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   What is Wrong With Oskar Dawicki?