Výstava grafik, kreseb a obrazů Vojtěcha Sedláčka

osoba, narození
Sedláček Vojtěch, 9. 9. 1892