XI. Festival komorní grafiky

periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2005/10/20   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
2005/11/03   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
2005/11/16   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)