Jaroslav Horálek: Krajiny vzdálených světů; Vojtěch Horálek: Chrám přátel zeleně a zahrad

termín: 2015/09/04 - 2015/10/11
instituce: Galerie Zámeček - Ernestinum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava z cyklu Dvojice