Flétna a meč: Harmonie a napětí v japonské kultuře

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Muzeum hlavního města Prahy
termín: 2006/03/15 - 2005/04/17
doba konání (pozvánka): 2006/03/15 - 2005/04/17

poznámka:
Výstava se koná v rámci Roku občanské výměny mezi EU a Japonskem

Flétna a meč: Harmonie a napětí v japonské kultuře

instituce, obec, adresa
Česko-japonská společnost, _, _
Muzeum hlavního města Prahy, Praha, Na Poříčí 52/1554 (bývalé Švermovy sady)

Flétna a meč: Harmonie a napětí v japonské kultuře

pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Flétna a meč (Harmonie a napětí v japonské kultuře)