Flétna a meč: Harmonie a napětí v japonské kultuře

termín: 2006/03/15 - 2005/04/17
instituce: Muzeum hlavního města Prahy
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava se koná v rámci Roku občanské výměny mezi EU a Japonskem