Posmrtná výstava Jana Trampoty

termín: 1943/09/21 - 1943/10/17
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská