World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition

instituce, obec, adresa
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, _
Správa českých center, _, _