Tono Stano: Fotografia

instituce, obec, adresa
Dom Slovenskej kultúry, Praha, Purkyňova 4/53
Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), _