Wilhelm Zlamal: 1915 - 1995

termín: 2005/12/08 - 2006/01/08
instituce: Galerie Šternberk
typ výstavy: autorská

poznámka:
výstava uspořádána v rámci udílení Čestného občanství města Šternberka Wilhelmu Zlamalovi in memoriam za jeho kulturně společenský přínos v oblasti výtvarného umění.
21.12.2005 - komentovaná prohlídka výstavy za přítomnosti malířova syna Petra Zlamala