Max Švabinský a Jindřich Schmidt

termín: 1968/05/31 -
instituce: Klub školství a kultury ROH
typ výstavy: kolektivní