Miloslav Chlupáč: Kresby, obrazy, sochy

typ výstavy: autorská
místo konání: Galerie U Betlémské kaple
termín: 2020/01/22 - 2020/03/06
doba konání (pozvánka): 2020/01/22 - 2020/03/06

poznámka:
výstava probíhá současně v Knihkupectví Kavka

Miloslav Chlupáč: Kresby, obrazy, sochy

osoba   narození
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920    

Miloslav Chlupáč: Kresby, obrazy, sochy

instituce, obec, adresa
Galerie U Betlémské kaple, Praha, Betlémské nám. 8
Knihkupectví KAVKA, Praha, Krocínova 5

Miloslav Chlupáč: Kresby, obrazy, sochy

osoba   narození
Mladičová Iva   1. 7. 1965    

Miloslav Chlupáč: Kresby, obrazy, sochy

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2020   Chlupáč: Kresby, obrazy, sochy