Wojciech Wencel: Křížová cesta. Velké pátky 20. století

termín: 2008/03/17
instituce: Polský institut
typ výstavy: beseda/diskuse