Jerzy Truskowski: Sztuka krytyczna w Polsce (cz.1), Kwiek. Kulik. KwieKulik. 1967 - 1998

termín: 1999/02/22
instituce: Galeria Miejska Arsenał
typ výstavy: přednáška/projev