Dušan Janoušek

instituce, obec, adresa
Klub školství a kultury ROH, Praha, Na Příkopě 10