Dušan Janoušek

osoba, narození
Malina Jaroslav, 5. 12. 1937
Zděnovec Vladimír, 1. 9. 1906