Dušan Janoušek

osoba, narození
Janoušek Dušan, 13. 8. 1928