Jaroslav Šusta: Nábytkové objekty, kresby

termín: 1997/10/23 - 1997/11/14
instituce: Galerie Genia Loci
typ výstavy: autorská