Zdena Fibichová: Sochy a kresby

termín: 1993/03/09 - 1993/04/01
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská