Výstav kresieb Karla Havlíčka

termín: 1998/03/16 -
instituce: České centrum
typ výstavy: autorská