Vladimír Novák (Česká kresba 15)

termín: 2003/11/13 - 2004/01/11
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: autorská