Písecký mineralog August Krejčí

termín: 2000/05/04 - 2000/06/01
instituce: Prachatické muzeum
typ výstavy: autorská

poznámka:
Malá výstavní síň