Pavel Holeka: Vytrhané básně

osoba, narození
Fišer Marcel, 23. 11. 1969