Recyklace ideologií

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o.
termín: 2017/04/27 - 2017/05/25

poznámka:
Koncepce výstavy: Andrea Čerbačeská, Hedvika Fajkusová, Michal Jalůvka, Pavlína Nedbalová, Nikola Nováková, Anna Soukupová

Dnešní doba nás často vrhá do situace bez dominantního společensko-politického názoru, ke kterému by bylo možné se myšlenkově přimknout. Časy velkých ideologických konceptů jsou dávno za námi ale přesto je na nich něco, kvůli čemu se k nim opakovaně vracíme. Chybí nám ideologie, o kterou se lze opřít? Nebo možnost společného sdílení názorových proudů?

Výstavní projekt Recyklace ideologií si klade za cíl částečně zmapovat a představit uměleckou tvorbu, která reflektuje a tematizuje historické ideologie s ambicemi měnit společnost. Vystavená díla je sama recyklují, či využívají dobové estetiky a vizuální produkce, jež byla ideologiemi ovlivněna.

Tuto problematiku budou na výstavě prezentovat jak jednotlivci, tak umělecké skupiny. Každý z nich se nechává inspirovat ideologiemi jiným způsobem a výstava tak divákovi nabídne možnost nahlížet na toto téma z více stran a utvořit si vlastní názor. Cílem projektu je zamyslet se nad situací, kdy se obracíme zpět do minulosti, jež má čím dál větší vliv na současné společenské procesy.

Recyklace ideologií

osoba   narození
Balounová Bakeš Lenka   1990    
Černický Jiří   1. 8. 1966    
Demjanovič Dávid   1985    
Haspeklová Tereza   1992    
Houdek Vladimír   3. 11. 1984    
Kyllar Ladislav        
Málek Josef   30. 1. 1989    
Mitríková Jarmila   1986    
Sterec Pavel   22. 5. 1985    
Svatoš František        
Šimková Barbora   1989    
Turner Vladimír   26. 3. 1986    

Recyklace ideologií

instituce, obec, adresa
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Pasteurova 9