Sbírka umění MNAR

termín: 1953
instituce: Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania)
typ výstavy: stálá expozice