Chebské bienále

termín: 1990/09/04 - 1990/09/22
instituce: Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
IV. Chebské bienále - celostátní fotografická přehlídka amatérů i profesionálů
(Michaela Brachtlová, Michal Bartoš, Ivo Kasal, Petr Daniel, Pavel Šešulka…) - galerie4.cz