Jan Kanyza: Pozdní sběr

osoba, narození
Kanyza Jan, 25. 10. 1947