Cena Oskára Čepana 2018

termín: 2018/10/04 - 2018/10/26
instituce: Obchodný dom Dunaj
typ výstavy: kolektivní