Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX

instituce, obec, adresa
Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti), Calea Victoriei 111