Jiří Sozanský: Pocta Janu Zahradníčkovi

osoba, narození
Orlíková Brabcová Jana, 19. 5. 1939
Suchánek Vladimír, 12. 2. 1933