Jiří Sozanský: Pocta Janu Zahradníčkovi

osoba, narození
Sozanský Jiří, 27. 6. 1946