Světlo v obraze - Český impresionismus (Inspirace blízké i vzdálené)

termín: 2017/10/06 - 2018/01/07
instituce: Jízdárna Pražského hradu
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
nejsou připojeni všichni autoři!