II. bienále mladých výtvarníků Jihomoravského kraje

instituce, obec, adresa
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2
Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město), Jiráskova 52