II. bienále mladých výtvarníků Jihomoravského kraje

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   II. bienále mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů)