MAX IV - textilní tvorba mladých autorů

osoba, narození
Balounová Jana,
Bělohlávková Jana,
Boudníková Špánová Věra, 5. 7. 1946
Černá Marie,
Holek Emanuel, 20. 8. 1951
Hrubý Jan,
Kmošťáková Alice, 1941
Kolárová Milada,
Krajná Jitka,
Langer Milan, 10. 2. 1944
Malečková Drahomíra,
Matoušová Milada, 31. 7. 1952
Plotěná Marie, 21. 2. 1946
Přikrylová Ivana,
Rubanová Jarmila,
Růžičková Blanka, 20. 9. 1943
Šarbort Karel, 20. 11. 1948
Šromová Růžena, 20. 8. 1944
Štros Jiří, 4. 6. 1951
Vystavěl Michael, 8. 1. 1953
Wojnar Jan, 17. 8. 1944