Ohniska znovuzrození

instituce, obec, adresa
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13
Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha, _