Výsledky z V. sympozia keramiky

termín: 1970
instituce: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
typ výstavy: kolektivní