Současná česká keramika

osoba, narození
Růžička Milouš, 24. 11. 1947