Jan Regal - ze Slušovic do Vietnamu

typ výstavy: beseda/diskuse
místo konání: tranzitdisplay
termín: 2018/10/15

poznámka:
Jan Regal, pocházející z vesnice nedaleko Zlína fotil v 80. letech reklamní fotografie pro Agrokombinát Slušovice. Slušovice byly tenkrát vnímány jako jedinečný fenomén – jezdilo se tam na výlety, podívat se na zvířata, zaměstnanci mohli chodit nakupovat do obchodů Quatro, což byl jejich vlastní slušovický Tuzex, spořit ve vlastní bance, a několik kilometrů ke Zlínu vedla z obce družstvem postavená dálnice. Slušovice chtěly rozjet cestovní ruch do Vietnamu a založit vlastní cestovní agenturu. V rámci toho se do Vietnamu dostal i fotograf Jan Regal, který tam zachytil tehdejší život kolem Saigonu, opuštěné francouzské hotely a specifickou atmosféru doby.
V pondělí 15. října si tyto raritní snímky promítneme spolu s Janem Regalem osobně v tranzit office, přijďte se podívat!
---------
Jan Regal, who came from a village near Zlín, was doing an advertising photographs for Agrokombinát Slušovice in the 80's. Slušovice was then perceived as a unique phenomenon. People went on a trip there to see animals, the employees could go shopping at the Quatro shops, which were their own Slušovice Tuzex. They also saved money in their own bank and a few miles from the village to Zlín there was a cooperative built highway. Slušovice wanted to start tourism in Vietnam and set up its own travel agency. As a part of this project, photographer Jan Regal came to Vietnam as well. He captured pictures of the life around Saigon, the abandoned French hotels and specific atmosphere of the time.
On Monday October 15th we will screen these rare photos with him in person in the tranzit office, come to visit!

Jan Regal - ze Slušovic do Vietnamu

osoba narození
Regal Jan 26. 11. 1938

Jan Regal - ze Slušovic do Vietnamu

instituce, obec, adresa
tranzitdisplay, Praha, Dittrichova 9/337, Praha 2