Teodor Buzu: Akvarelové prázdniny, Ladislav Hodný: Obrazy

osoba, narození
Buzu Teodor, 3. 5. 1960
Hodný Ladislav, 14. 2. 1943
Rusu Vitalie,
Seifert Aleš, 9. 7. 1977