Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)

osoba, narození
Doktorová Jana,
Matějková Lucie,
Nevařilová Zuzana,
Polnická Veronika,
Soušková Martina,
Staňková Barbora,
Svobodová Tereza,
Valenta Petr,
Vesecká Denisa,
Wagnerová Monika,
Winter Tomáš, 16. 8. 1974