Petra Křivová Pešková: Křížová cesta

osoba, narození
Pfeferová Dita,
Růžička Miroslav,