Writing in Strobe

termín: 2006/03/30 - 2006/05/06
instituce: Dicksmith Gallery
typ výstavy: kolektivní