Bydlet spolu: České kolektivní domy

instituce, obec, adresa
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47