Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku

instituce, obec, adresa
Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha, Rytířská 25-27
Ministerstvo kultury České republiky, Praha, Maltézské náměstí 1